Bảng màu được giám đốc sáng tạo Duminda Perera đưa ra, bạn có thể tham khảo để áp dụng vào những thiết kế của mình.

1.
rS7bnNi
F8B195 F67280 C06C84 6C5B7B 355C7D

2.
2
99B898 FECEAB FF847C E84A5F 2A363B

3.
3
A8E6CE DCEDC2 FFD3B5 FFAAA6 FF8C94

4.
4
A8A7A7 CC527A E8175D 474747 363636

5.
5
A7226E EC2049 F26B38 F7DB4F 2F9599

6.
6
E1F5C4 EDE574 F9D423 FC913A FF4E50

7.
7
E5FCC2 9DE0AD 45ADA8 547980 594F4F

8.
8
FE4365 FC9D9A F9CDAD C8C8A9 83AF9B

Liên hệ hotline để được tư vấn miễn phí 0979 92 95 92