Khi thiết kế quảng cáo, bạn cần phải xem xét các động cơ cơ bạn nhất của khách hàng tiềm năng. Một trong những đông cơ đó bao gồm nỗi sợ hãi, lòng tham, tình dục, lòng vị tha và tính tò mò. Trong lĩnh vực  thiết kế brochure đẹp, bạn thường phải lựa chọn giữa việc tác động vào nỗi sợ hãi và hay là lòng tham của độc giả. Nói một cách khác, khách hàng tiềm năng của bạn luôn chạy trốn điều gì đó hoặc đang hướng đến một điều gì đó.

Đạt được địa vị cao hơn trong xã hội là một động lực thúc đẩy tốt mà bạn nên tận dụng và nó được xếp vào nhóm lòng tham . Lo lắng về những món nợ chồng chất được xếp vào nhóm sợ hãi . Thực tế đã cho thấy rằng dính vào nỗi sợ hãi sẽ hiệu quả hơn là đánh vào lòng tham. Có lẽ vì, như ai đó từng nói " một người nào đó sẽ cố gắng gấp 2 lần để giữ 1 đô la của anh ta hơn là khi muốn tìm thềm 10 đô la ".